Hệ thống đóng bình 21 lít 

Công suất 1000 lít/giờ

 

Hệ thống đóng bình 21 lít công suất 1000 lít/giờ

 

Tin tức nổi bật khác